C&L Turned Parts A/S driver virksomhed med størst mulig respekt for vores omgivelser ved målrettet at forebygge forurening og i muligt omfang fjerne uønskede miljøpåvirkninger.

Vi har indført et miljøstyringssystem med følgende:

Miljøpolitik

C&L vil efterleve en miljøpolitik, der tilsiger at:

  • alle materialer, der med rimelighed kan genanvendes, skal genanvendes
  • arbejde med substituerende arbejdsprocesser i den udstrækning, hvor affald fra eksisterende arbejdsprocesser ikke kan genanvendes
  • udvikle og vedligeholde et ledelsessystem, der er i fuld overensstemmelse med DS/EN ISO 14001 samt relevante myndigheds- og kundekrav
  • overholde ROHS2, REACH og CMRT direktiverne

Miljømålsætning

Alle medarbejdere hos C&L vil i alle handlinger og beslutninger agere således, at de er i god overensstemmelse med etik og holdninger generelt i samfundet og med virksomhedens samvittighed, idet gældende lovkrav på miljøområdet skal opfattes som minimumskrav.

Miljøstyringssystemet indgår som en integreret del af Ledelsessystemet, der er certificeret af DNV-GL.

       

    
C&L Turned Parts A/S · Østre Boulevard 26 · DK - 8930 Randers NØ · Tel. (+45) 87 110 100 · Fax (+45) 87 110 111 · c-l@c-l.dk