Vi har som mål, at vore kunder oplever kvalitet i bredeste forstand i samarbejdet med C&L Turned Parts A/S.

I enhver henseende vil vi prioritere de aktiviteter, som skaber værdi for os og dermed for vores kunder.

Fremstillede drejedele fra C&L Turned Parts A/S gennemgår generelt proces- og slutkontrolprocedurer og kan derfor gå direkte til montage, og spare vore kunder for en omkostningsbelastende indgangsinspektion.

Vi har siden starten af 90'erne udbygget et velfungerende kvalitetsstyringssystem med følgende:

Kvalitetspolitik

C&L vil sætte mål for et kvalitetsniveau, som er realistisk og opnåeligt, men som løbende vil kræve forbedringer.

Der vil blive vedligeholdt rutiner, der vil måle realiserede resultater mod de fastlagte mål, og organisationen vil arbejde kontinuerligt og systematisk med kvalitetsforbedringer for at nå disse mål.

Minimum 2 gange om året vil ledelsen hos C&L foretage en vurdering af målopfyldelsen for de fastlagte mål og kvalitetssystemets evne til at opfylde den overordnede målsætning.

Kvalitetsmålsætning

C&L vil arbejde løbende med kvalitet ved at:

  • sikre, at ansvar for alle opgaver er defineret og placeret - og at organisationen er i besiddelse af de nødvendige kompetencer til at varetage dette ansvar
  • udvikle og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der er i fuld overensstemmelse med DS/EN ISO 9001 samt relevante myndigheds- og kundekrav
  • sikre, at organisationen kender og lever op til de fastlagte målsætninger
  • sikre et planlagt produktionsforløb, hvor den enkelte operatør systematisk og effektivt kontrollerer eget arbejde
  • behandle afvigelser systematisk og dokumenteret for derigennem at lære af afvigelser og derved forebygge gentagelser
  • udvikle og tilpasse medarbejdernes kvalifikationer efter virksomhedens behov gennem målrettet uddannelse

Kvalitetsstyringssystemet indgår som en integreret del af Ledelsessystemet, der er certificeret af DNV-GL.

 

     

 

    
C&L Turned Parts A/S · Østre Boulevard 26 · DK - 8930 Randers NØ · Tel. (+45) 87 110 100 · Fax (+45) 87 110 111 · c-l@c-l.dk